Avís Legal

El contingut d'aquesta pàgina web té per objecte informar sobre les activitats de EUROCONSULT SAU i sobre les seves àrees i serveis, i no suposa, en cap cas, per part de l'usuari, l'inici d'una relació comercial o una obligació de contactar amb EUROCONSULT SAU.

EUROCONSULT SAU és titular dels drets de propietat intel•lectual del contingut d'aquesta pàgina web. Per tant, queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l'ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit a de EUROCONSULT SAU.

Així mateix, EUROCONSULT SAU es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació, o de limitar l'accés a la seva pàgina web sense previ avís.
Pel que fa a la informació continguda a la web, EUROCONSULT SAU no adquireix cap compromís en relació a la seva actualització.

L'usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers informació obtinguda a partir de l'ús d'aquest servei, tot alliberant EUROCONSULT SAU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 

Protecció de dades

En estricte compliment de Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que:

La visita les pàgines és anònima. Tanmateix, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i facilitar l’ús del web, s’analitzen el número de pàgines visitades, el número de visites, així com l’activitat dels visitants en el portal, i la seva freqüència d’utilització.

S’informa als usuaris que les seves dades personals poden passar a formar part del fitxer Usuaris, gestionat per l'empresa, la finalitat del qual és l’enviament d’informació, notícies i publicitat, i altres activitats comercials. Així mateix, s’informa als usuaris i/o clients que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició a través de la pàgina web www.euroconsult.ad o l’adreça euroconsult@euroconsult.ad

Les dades de caràcter personal tractades en el fitxer “Usuaris” no seran cedides a tercers.