SERVEIS

Direccions d'obra i assistències tècniques SERVEIS

Euroconsult és especialista en la direcció i seguiment d’obres subterrànies, obres de caràcter geotècnic, obres relacionades amb riscos i modificacions de l’estat natural del terreny
Euroconsult és especialista en la direcció i seguiment d’obres subterrànies, obres de caràcter geotècnic, obres relacionades amb riscos i modificacions de l’estat natural del terreny. En general, de projectes d’enginyeria geològica. Les Direccions d'Obra es realitzen segons el procés intern d’Euroconsult SAU PC-02. Entre les obres dirigides per Euroconsult destaquen les que fan referència a:
 
  • Caigudes de blocs rocosos
  • Túnels
  • Abocadors
  • Grans desmunts
  • Terraplens
  • Drenatge del terreny