Equip

El principal actiu de l’empresa són les persones que la integren, generant confiança en els nostres clients i fomentant l’esperit de treball en equip entre les diferents àrees

Euroconsult SAU disposa d’un equip multidiscipinar integrat per geòlegs, enginyers i tècnics mediambientals. Per contactar amb les diferents àrees de treball, podeu adreçar-vos a cadascun dels seus responsables

 Joan Altimir Planes

Joan Altimir Planes

Direcció general

jaltimir@euroconsult.ad
 Antoni Faus Rabasa

Antoni Faus Rabasa

Administració

tfaus@euroconsult.ad
 Ivan Villaró Pantebre

Ivan Villaró Pantebre

Àrea de projectes

ivan.villaro@euroconsult.ad
Jaume Guilló Montero

Jaume Guilló Montero

Àrea de direccions d’obra i assistències tècniques

santi@euroconsult.ad
Xavier Torra del Toro

Xavier Torra del Toro

Àrea de geologia i geotècnia

xtorra@euroconsult.ad
Aida Aixàs González

Aida Aixàs González

Àrea de medi ambient

aida@euroconsult.ad
 Xavier Colell Balletbò

Xavier Colell Balletbò

Àrea de riscos naturals

xcolell@euroconsult.ad
Sergi Riba Porras

Sergi Riba Porras

Àrea de hidrogeologia i hidràulica

sergi.riba@euroconsult.ad
 Pau Ganyet Casellas

Pau Ganyet Casellas

Àrea de projectes

pganyet@euroconsulta.ad
 Ricardo Galera García

Ricardo Galera García

Vigilant d’obra