SERVEIS

Auscultacions SERVEIS

Les auscultacions del terreny tenen la finalitat de conèixer les característiques d’un possible moviment i el seu grau d’activitat mitjançant un procediment desenvolupat per Euroconsult al llarg d’anys d’experiència en aquest camp
  • Auscultacions inclinomètriques: sonda inclinomètrica + lector
  • Auscultacions piezomètriques: sonda piezomètrica
  • Auscultacions amb estaques: cinta mètrica metàl.lica
  • Auscultacions amb defòrmetre

Per a la realització d’auscultacions en el terreny amb la finalitat de conèixer les característiques d’un possible moviment i el grau d’activitat (si el terreny es mou, o bé, si pel contrari resta estable) es seguirà un procediment desenvolupat per Euroconsult SAU al llarg d’anys d’experiència en aquest camp. Les auscultacions es realitzen segons la IET 25-01 interna d'Euroconsult.