SERVEIS

Riscos naturals SERVEIS

En el cas d’un terreny afectatde forma significativa per fenòmens de caiguda de blocs rocosos, corrents d’arrossegalls, grans moviments i esllavissaments superficials, caldrà efectuar un estudi específic de riscos

Els estudis es realitzen segons les IET internes d’Euroconsult SAU 21-03 (rezonificació del terreny segons la seva perillositat natural), 22-01 (despreniments en grans àrees i dimensionament de proteccions), 22-02 (desprenimens i grans esllavissades) i 22-03 (grans esllavissades) adaptades a la Normativa requerida pel Govern d’Andorra.
S’estableix l’anàlisi dels riscos geològics naturals als quals pot estar exposada una parcel.la, tal i com es preveu a l’apartat 1.2.5 de l’Article 7 del “Reglament per a la modificació de treballs o activitats que modifiquin l’estat natural del terreny” ), de data 25.07.01 i publicat al Bopa amb data de 1 d’agost del 2001 (nº71, pàg. 1922)
En el cas d’un terreny afectatde forma significativa per fenòmens de caiguda de blocs rocosos, corrents d’arrossegalls, grans moviments i esllavissaments superficials, caldrà efectuar un estudi específic segons queda establert a l’Annex 6 del citat Reglament (pàg. 1929-1930).

La representació de les dades de camp i l’informació obtinguda en gabinet es realitza en forma de Cartografia i SIG (Sistema d’Informació Geogràfic).

  • La cartografia temàtica consisteix en la reproducció damunt d’una base topogràfica d’un aspecte específic del terreny, com pot ser la geologia, la geomorfologia, les propietats geotècniques, els usos del sòl, la situació dels aqüífers i del nivell freàtic, la vegetació,… La metodologia utilitzada segueix la IET interna d’Euroconsult 21-02.
  • L’objectiu d’un SIG és emmagatzemar dins d’un sistema d’informació geogràfica tot un conjunt de dades espacials on seran transformades i tractades amb l’objecte de ser representades i facilment consultables per a qualsevol usuari. La representació d’aquestes dades i la seva consulta es fa a partir d’una aplicació informàtica i podrà ser utilitzada per a qualsevol usuari sense la necessitat de tenir coneixements sobre programació de gestió de les dades espacials.
  • La metodologia utilitzada segueix la IET interna d’Euroconsult 21-02.