SERVEIS

Plans de qualitat i plans d'emergència SERVEIS

Desenvolupats en base al “Plec de bases per a la redacció de diversos plans bàsics d’emergència de Protecció Cívil” redactats pel Departament de Protecció Cívil i Gestió d’Emergències del Ministeri d’Interior del Govern d’Andorra
Desenvolupats en base al “Plec de bases per a la redacció de diversos plans bàsics d’emergència de Protecció Cívil” redactats pel Departament de Protecció Cívil i Gestió d’Emergències del Ministeri d’Interior del Govern d’Andorra (plec de bases 02/2009 de data 6 d’octubre del 2009).
Els plans bàsics d’emergència de Protecció Civil són enfront a:
 
  • Risc sanitari (epidemiologia)
  • Risc d’esllavissaments, corrents d’arrossegalls, grans moviments i caiguda de blocs rocosos
  • Risc d’inundacions i crescudes torrencials
  • Risc d’allaus
  • Risc de grans nevades
  • Risc d’incendis forestals
  • Risc sísmic
  • Risc industrial: incendi, explosió, dispersió de substàncies tòxiques

Els plans de qualitat especifiquen quins procediments i recursos associats s’han d’aplicar, qui els ha d’aplicar i quan s’han d’aplicar a un projecte, procés o contracte específic.