ACTUALITAT

Aplicatiu GIS per a la gestió de les pavimentacions en el Principat d'Andorra ACTUALITAT

Aplicatiu GIS per a la gestió de les pavimentacions en el Principat d'Andorra El Departament de Pavimentacions del Govern d'Andorra gestiona una xarxa viària de quasi bé 300 km de carreteres generals i secundàries, en un pais amb una alçada mitjana superior als 2.000 m.

El projecte "GIS Ferms" neix amb l'objectiu de desenvolupar un aplicatiu que permeti establir una eina pràctica per a la planificació a mitjà i a llarg termini de les actuacions a realitzar per garantir un servei de qualitat i seguretat en relació al paviment existent a la xarxa viària gestionada.

S'opta per la confecció d'una base de dades relacional que emmagatzemi les dades i es programa com un aplicatiu que permet la consulta de les dades en format GIS a través d'un mapa.S'aconsegueix un coneixement exhaustiu de l'estat del paviment de tota la xarxa viària, a la vegada que s'obté una automatització dels processos i una millora en la presa de decissions. L'aplicació permet la justificació de les decissions preses en base a les dades introduïdes.

3/8/2016