ACTUALITAT

Control de pavimentació de les carreteres d'Andorra ACTUALITAT

Control de pavimentació de les carreteres d'Andorra “Campanya de pavimentacions de carreteres generals , secundaries i carrers. Any 2019”. En aquests treballs Euroconsult està efectuant la Direcció Facultativa de l’obra, conjuntament amb els treballs de senyalització horitzontal. En la foto es pot observar la realització d’una inspecció tècnica per execució d’una secció de l’obra amb control termogràfic per analitzar l’homogeneitat de la barreja d’aglomerat a la sortida de l’estenededora.

13/1/2019