ACTUALITAT

Protecció enfront la caiguda de blocs rocosos al p.k. 9+250 de la CG 1, Zona de La Portalada ACTUALITAT

Protecció enfront la caiguda de blocs rocosos al p.k. 9+250 de la CG 1, Zona de La Portalada Les empreses responsables corresponen a l’agrupació d’empreses EUROCONSULT i SUPORT ENGINYERS CONSULTORS, d’acord amb l’adjudicació a través de concurs públic efectuada pel Govern d’Andorra segons edicte de data 9/10/2019.

El projecte es redacta amb l’objectiu bàsic de dissenyar les defenses necessàries en un tram de la CG 1 d’uns 150 m aproximadament enfront despreniments i nous esllavissaments provinents de la zona de talús que es va esllavissar el passat 10 d’agost del 2019.

Actualment s'estan efectuant tasques d'auscultació per tal de tenir un control sobre el nivell de risc.

14/1/2020