Treballs destacats

Riscos geològics en infraestructures de FEDA

Riscos geològics en infraestructures de FEDA L'estudi es realitza amb l'objectiu de realitzar l'anàlisi de riscos geològics centrats en afeccions reals o potencials sobre diverses infraestructures propietat de FEDA.

Les zones en què es va considerar convenient efectuar una anàlisi de riscos i de possibles solucions per reduir-ne el risc són aquelles que responen als següents criteris de selecció:
  • Infraestructures afectades per perillositat mitjana o elevada segons l'estudi de la zonificació del terreny segons la seva problemàtica geològica-geotècnica, de l'any 2001 (caigudes de blocs, grans moviments, corrents d'arrossegalls, moviments superficials) efectuats pel Ministeri d'Ordenament Territorial a través de Euroconsult, tant a escala 1:5000 (estudis generals) com a escala 1:1000 (estudis de detall posteriors a l'any 2001).
  • Infraestructures d'elevat interès econòmic: Central de FEDA, Canonada forçada d'Engolasters i Canal Valira.
  • Infraestructures l'afecció de les quals pot induir un risc indirecte a tercers (per exemple el Canal Valira o la canonada forçada d'Engolasters.

Els estudis requerits s'efectuen per part de Euroconsult amb la mateixa metodologia de treball i amb els mateixos criteris amb què s'han efectuat els estudis de riscos (tant generals com de detall) pel Ministeri d'Ordenament Territorial, de manera que s'obtingui una uniformitat de resultats.

Els estudis que s'han considerat finalment d'interès segons els criteris de selecció aplicats han estat diferenciats en tres grups:
  • Grup nº1: Estudis de detall a la zona del Forn de Canillo.
  • Grup nº2: Estudis de detall a la zona de la canonada forçada d'Engolasters ia la Central de Feda .
  • Grup nº3: Anàlisi de sensibilitat davant el risc geotècnic del canal de conducció de FEDA entre Ransol i Engolasters.

Galeria d'imatges