ACTUALITAT

Monitorització de grans moviments del terreny en les zones transfrontereres ACTUALITAT

Monitorització de grans moviments del terreny en les zones transfrontereres Euroconsult Andorra ha estat inclós com a nou soci associat, en el programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), finançat amb fons Europeu, i amb la finalitat de la monitorització de grans moviments del terreny en les zones transfrontereres i que afecten a les vies de comunicació.
Euroconsult col•labora en el marc del programa POCTEFA en la monitorització del vessant de La Portalada, que el dia 10 d’agost de 2019 va afectar uns 150 ml de la Carretera General número 1, (principal via de comunicación d’Andorra-Espanya) i que absorbeix el 75% del trànsit de mercaderies i de viatgers que té el Principat d’Andorra.
En l’actualitat s’ha prestat ajuda al programa en la planificació dels punts de monitorització del vessant de la portalada, en la seva orientació i instal•lació.

24/3/2021