ACTUALITAT

Viabilitat d'un transport segregat a Andorra ACTUALITAT

Viabilitat d'un transport segregat a Andorra El passat 1 de desembre de 2021, EUROCONSULT juntament amb SUPORT, en representació de l’equip redactor DOYMO-EUROCONSULT-SINOB-SUPORT, van exposar al Consell General de Govern, un resum tècnic de l’estudi lliurat al Ministeri de Presidència relatiu a la viabilitat de la utilització d’un transport públic segregat, com a una de les solucions a implementar per a resoldre problemes futurs de mobilitat a Andorra.

Si no es planifica un canvi substancial en la mobilitat actual d’Andorra, es preveu un empitjorament progressiu de la mateixa en els propers anys i una saturació puntual de la xarxa sobretot als punts claus de la vall central. Entre altres mesures, és necessari la implantació d’un sistema de transport separat de la circulació de vehicles, com pot ser un sistema combinat de tramvia i cable, o similar, per tal de reduir el volum de vehicles privats i augmentar els usuaris d’un transport públic renovat, de qualitat i eficient.

11/1/2022