Treballs destacats

Caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella

Caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella 1. Com a conseqüència d'una caiguda de blocs rocosos, el Comú d'Andorra la Vella va encarregar un Pla Director enfront la caiguda de blocs rocosos a les empreses Euroconsult i Eurogeotecnica. Aquest Pla va dirigit a les administracions públiques amb competències relatives al tema de caigudes de blocs rocosos que es puguin produir en l'àmbit geogràfic comprès entre el Roc de Persoma i la partida de la Grella (límits amb la Parròquia de Sant Julià de Lòria i d' Escaldes-Engordany respectivament). L'objectiu general ha estat donar una eina de gestió i d'ordenació del territori a escala regional i, ja de forma més detallada, determinar les zones de vessant exposades a una major perillositat, establir una proposta de reducció del risc i regular d'una manera ordenada i racional l'execució de futures edificacions i la protecció d'edificis exposats.
La metodologia de treball consta de les següents parts:
 • a. Recopilació de dades sobre les caigudes de blocs històrics i testimonials.
 • b. Estudi d'indicadors de caiguda de blocs (geomorfològic i estructural).
 • c. Simulació mitjançant càlculs analític-numèrics del procés de caiguda de blocs rocosos, calculant trajectòria, energia, rebot i distància màxima de blocs caiguts.
 • d. Establiment d'un límit edificable-no edificable per tot el vessant de la Solana, així com una reserva de franges de terreny destinades a possibles proteccions.
 • e. Ús i gestió del sòl amb l'establiment d'una proposta de normativa per als edificis construïts i per les parcel·les a edificar.

2. Estudis de detall. Encarregats pel M.O.T. de Govern. Proteccions enfront de la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Estudi de la vessant de:
 • Zona Bon Repòs - Col·legi Janer - Abocador Comunal (octubre de 1998).
 • Zona antic Centre Hospitalari - C / Gil Torres (desembre 1998).
 • Zona C / Mestre Xavier Plana - C / Font del Puial (març 1999).
 • Zona Roc de Persoma (abril 1999).
 • Zona Tartera de la Pica (maig 2000).
 • Zona cementiri - Roc de la Basera Mateu (octubre 2000).
 • Zona Solà de Nadal (febrer 2001).
 • Zona Roc de Sant Vicenç - Santa Coloma (juny 2001).
 • Estudis de vessant per la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Estudi del vessant: zona de Sant Ermengol - Pont Pla (març 2006).
 • Estudi sobre la viabilitat d'ubicació de barreres intermèdies i possibles actuacions sobre el vessant de la Solana d'Andorra la Vella. Zona entre el Roc de Sant Vicenç i el Roc dels Corbs (juliol 1999).

3. Projecte de proteccions
S'han efectuat els projectes de proteccions de les 4 zones prioritàries establertes en el Pla Director:
 • Carrer dels Barrers
 • Roc de Persoma
 • Carrer Gil Torres
 • Zona Roc de Corbs

4. Inspecció i vigilància
Així mateix, es fa un seguiment periòdic mitjançant inspeccions en helicòpter de les zones més conflictives per observar la seva evolució i fer una revisió dels sistemes de protecció instal·lats. Forma part del Pla de Vigilància del Vessant de la Solana d'Andorra que es porta a terme des de l'any 1997 i que té una periodicitat anual. Els objectius principals són els següents:
 • a. Seguiment de l'inventari de punts del vessant rocós més probables de generar despreniments.
 • b. Inspecció dels punts de sortida de les caigudes de blocs rocosos que ha anat documentant el Pla de Vigilància.
 • c. Identificació de possibles noves caigudes de blocs.
 • d. Revisió de l'estat de les barreres intermèdies.
 • i. Revisió de l'estat dels sistemes de fixació del substrat rocós.
 • f. Proposta de noves actuacions.

5. També es realitza un inventari dels despreniments que es té coneixement, de manera que per a cada despreniment es determinen les seves característiques per comparar-les amb els models teòrics dels estudis previs.

6. Així mateix s'efectuen comunicacions i exposicions en congressos.

Galeria d'imatges

Video