Treballs destacats

Estabilització dels talussos de la Ctra. del Coll d'Ordino a Canillo

Estabilització dels talussos de la Ctra. del Coll d'Ordino a Canillo El talús està format per sòls: es tracta d'una formació sedimentària detrítica constituïda per sorres i lutites que engloben clastos rocosos; els clastos són graves, gravetes i blocs angulosos-subangulosos i de naturalesa calcària, de formes irregulars o amb una certa tendència a pissarroses, de color gris-gris clar i sovint amb pàtines d'alteració de color marró clar. El color general és el gris-marró fosc i els sòls normalment es presenten humits. Es pot observar una clara orientació dels materials en el sentit del pendent del vessant segons un pendent d'almenys uns 15º. El seu gruix és força important i superior als 15 m. Genèticament es tracta de dipòsits de vessant de tipus col.luvionar.

L'objectiu del tractament consisteix a millorar l'estabilitat superficial de conjunt i tractar d'evitar fenòmens d'erosió superficial.

Els treballs realitzats consisteixen en el reperfilaje de la superfície del talús, saneigs manuals i col·locació de malles de protecció contra la meteorització física (malla antierosió de polièster i malla d'acer de triple torsió), execució de bulons, col·locació de malla de cable i de cable d'acer, recreixement del mur de maçoneria en formigó i execució de hidrosembra. La geomalla de reforç tridimensional tipus Fortrac 3D es situa directament sobre la superfície del talús per evitar fenòmens d'erosió superficial i per sota de la xarxa de triple torsió, per tenir una superfície estable per a la hidrosembra. Els bulons, la malla de cable i el cablejat milloren l'estabilitat general del talús. El recreixement del mur de maçoneria en formigó evitarà la caiguda cap a la carretera de possibles terres despreses del talús. La hidrosembra pretén evitar fenòmens d'erosió superficial del talús.

Galeria d'imatges