Treballs destacats

Estabilització vessant canonada Feda

Estabilització vessant canonada Feda Les obres consisteixen en l'execució d'una sèrie de tractaments destinats a l'estabilització geològico-geotècnica de dues zones de vessant i d'un talús que afecten instal·lacions de FEDA.

Els trams de talús i de vessant que s'han estabilitzat o tractat s'han anomenat de la següent manera:

Zona 1 i zona 2: Sector Naviners i sector Engolasters - Tractament del vessant rocós amb incidència directa sobre la canonada forçada situada per sota del túnel i per sobre del túnel, respectivament.
Zona 3: Central vella de Feda - Tractament del talús rocós i del talús en sòls amb incidència directa sobre la central vella i el camí d'accés.

El tractament proposat té en compte la possible desestabilització generada per meteorització superficial de la roca i/o del sòl i/o per trencaments de caràcter superficial i d'una volumetria limitada (fins a 2 metres cúbics - 3 metres cúbics en general), planars i/o en falca, a més de fenòmens de bolcada. No es consideren fenòmens regionals relacionats amb possibles esllavissades ni fenòmens de dinàmica de vessant o altres processos que generin perillositat i que no estan relacionats amb la possible caiguda de blocs rocosos aïllats de volumetria mètrica provinents dels talussos o vessants situats immediatament per sobre o fenòmens d'alteració física o erosió de la superfície del talús o vessant.

Un cop executada l'obra haurà d'observar-se la seva evolució per advertitr la possibilitat d'efectuar tractaments complementaris en fase de manteniment.

La solució adoptada per a cada lloc consisteix en l'establiment, segons el cas, d'una sèrie de mesures correctores d'estabilització: desbrossament, tala, reperfilage, sanejaments puntuals, col·locació de bulons, instal.lació de barreres dinàmiques i col·locació de malles i cables de protecció contra la meteorització física per retenir blocs rocosos (malles de triple torsió i malles de cable).

La durada de la totalitat de les obres ha estat propera als deu mesos.

Galeria d'imatges

Video