Treballs destacats

Estabilització del vessant del Roc dels Corbs

Estabilització del vessant del Roc dels Corbs Es tracta de treballs d'estabilització del vessant rocós del Roc dels Corbs, a la Solana d’Andorra la Vella, per tal de disminuir la perillositat enfront possibles despreniments rocosos de grans volumetries (els quals no es poden aturar amb els sistemes de protecció convencionals actualment implementats, com són les barreres dinàmiques).

Degut a les difícils condicions d'acccessibilitat (gran alçada i verticalitat molt important del vessant), aquests treballs s'han dut a terme per part d'empreses especialistes en treballs verticals, realitzant-se mitjançant equips d'escalada professionals i helicòpter pel transport de material i del personal.

Aquestes tasques s'han efectuat al llarg dels anys en diferents fases:
  • Fase 1: realitzada entre l'abril de l'any 2004 i el novembre de l'any 2005.
  • Fase 2: realitzada entre l'abril i el setembre de l'any 2011.
  • Fase 3: realitzada entre l'agost de l'any 2012 i el gener de l'any 2013.
  • Fase 4: realitzada entre l'abril i el juliol de l'any 2013.
  • Fase 5: realitzada entre el febrer i el juliol de l'any 2014.
  • Fase 6: realitzada entre el febrer i el juny de l'any 2016.

L'estabilització del vessant s'ha efectuat amb el sistema de membrana flexible consistent en la combinació de malla d'acer amb bulons.

El material utilitzat en els treballs de la fase 1 consisteix en malla de cable tipus "Pentifix" combinada amb bulons de 25 mm de diàmetre i de 3 m de longitud.

En la resta de fases s'ha utilitzat malla de cable d'acer d'altes prestacions tipus "Quarox" en la fase 3, tipus "Spider" en les fases 2 i 4, i tipus "3S Tutor Plus" en la fase 5. La malla s'ha combinat amb cables d'acer de reforç horizontal i barres d'ancoratge de 35 mm de diàmetre i de 5 m i 7 m de longitud, amb una densitat de bulonat de una unitat cada 8 m2 - 9 m2. La capacitat de suport del conjunt oscil.la entre 30 kN/m2 i 40 kN/m2. Així mateix s'ha efectuat un reforç mitjançant bulons i ancoratges aïllats de longituds compreses entre 5 m i 9 m.

Galeria d'imatges

Video