Treballs destacats

Informe g. i g. pel traçat de la línia d'alta tensió: Tram Hospitalet-Pas de la Casa

Informe g. i g. pel traçat de la línia d'alta tensió: Tram Hospitalet-Pas de la Casa Aquest informe s'efectua per encàrrec de la societat Feda (Forces Elèctriques d'Andorra) amb l'objectiu d'efectuar un estudi geològic i geotècnic de la zona on s'implantarà una nova línia elèctrica d'alta tensió entre el Pas de la Casa i la frontera francesa (Parròquies d'Encamp i Canillo).

El traçat de la futura línia d'alta tensió se situa en el vessant esquerra del riu Ariège, entre el Pas de la Casa i la RN 320, adoptant una disposició més o menys paral·lela a la frontera francesa marcada pel riu i també a l'actual línia elèctrica.

La zona objecte d'estudi es troba en cotes compreses entre 1.580 m i 2.065 m i entre les coordenades Lambert: x=554.875 , y=30.615 ; x=550.465 , y=27.875.

Aquest informe està basat en la integració de diferents fonts d'informació entre les quals destaquen les observacions de superfície en la zona d'interès i en el seu entorn més proper, en el coneixement i experiència que té Euroconsult SAU d'altres llocs amb formacions geològiques i condicionants similars, en la recopilació d'informació procedent de l'extensa bibliografia de què disposa Euroconsult relativa a les campanyes de reconeixements efectuades per a la realització del túnel d'Envalira i dels accessos des de l'Hospitalet i en la realització d'una nova campanya específica per complementar la informació basada en reconeixements geofísics (tomografia elèctrica, sondeig elèctric vertical i sísmica de refracció).

La realització de l'estudi mitjançant sondejos es va descartar finalment per part de Feda atès que l'extensa informació bibliogràfica existent del sector i l'oferta variant presentada per Euroconsult basada en anàlisi bibliogràfica i complements geofísics es va considerar suficient per aportar les garanties de definició geotècnica donat l'abast de els treballs de modificació de l'estat natural del terreny previstos en projecte, i també per la impossibilitat d'accedir a molts dels punts a estudiar i l'impacte ambiental que haguessin suposat.

Galeria d'imatges