Treballs destacats

Pla Sectorial d'Andorra

Pla Sectorial d'Andorra Té com a objecte definir la xarxa de noves vies de comunicació per al conjunt del país en diferents fases.

El 2004, la xarxa viària nacional està conformada bàsicament per 4 carreteres generals que tenen un caràcter radial, amb origen a Andorra la Vella. La part de la xarxa amb major intensitat de trànsit correspon a la disposició en "Y" amb extrems situats en els nuclis de Sant Julià de Lòria, Encamp i la Massana, i al centre d'Andorra la Vella-Escaldes-Engordany que constitueix el veritable "Nus Gordià". Dins d'aquesta "Y" la major intensitat es produeix en el tram Sant Julià-Andorra la Vella, amb unes puntes d'estiu de l'ordre de 33.000 vehicles / dia, seguit pel tram Escaldes-Encamp amb uns 23.500 vehicles / dia i pel tram Escaldes-La Massana amb uns 17.000 vehicles / dia.

El creixement mitjà de les intensitats de trànsit de l'any 1994 al 2004 ha estat de prop del 3% anual, tant del trànsit interior com exterior.

En vista d'aquestes dades i del diagnòstic de l'estat actual de les carreteres, es feia del tot necessari, d'una banda procedir a l'ampliació i millora de les vies existents, d'altra banda, seguir analitzant les possibilitats de poder disposar de mitjans alternatius de transport i, per altra, preveure la construcció progressiva de noves vies de comunicació.

En aquesta última línia s'estableix el "Pla Sectorial de noves Infraestructures Viàries" que té per objectiu bàsic, com el seu nom indica, la definició de les noves vies de comunicació que es preveuen, amb un termini d'execució previst de 40 anys distribuint les diferents actuacions per fases en funció de la seva prioritat, per tal que la xarxa viària de caràcter nacional pugui donar resposta, de manera progressiva i en la part que li correspongui, a les necessitats que el desenvolupament futur d'Andorra li generin.

Per concebre el Pla, s'han establert una sèrie de premisses o principis bàsics de disseny que constitueixen el marc de desenvolupament, i que són les següents:
  • Connectivitat i equilibri territorial
  • Preservació de sòl i possibilitats de creixement urbà
  • Impacte ambiental
  • Mínima distorsió del trànsit durant l'execució de les obres

S'intenta que el Pla no afecti significativament el trànsit de la xarxa viària existent.

El Pla Sectorial neix com a fruit, partint de la base de les premisses abans esmentades, de la consideració de diferents criteris de disseny, que s'exposen a continuació:
  • Criteris urbanístics i d'ordenació del territori
  • Criteris de funcionalitat
  • Criteris ambientals
  • Criteris geomètrics

La proposta consisteix en 4 fases d'actuació per dur a terme les noves vies de comunicació previstes:

Fase Període execució Durada

1 ª. 2003 - 2008 5 anys
2 ª. 2008 - 2015 7 anys
3 ª. 2015 - 2025 10 anys
4 ª. 2025 - 2043 18 anys

Total 2003 - 2043 40 anys

Galeria d'imatges