Treballs destacats

Tractament de talussos de la xarxa de carreteres generals. Any 1991 fins al 2020

Tractament de talussos de la xarxa de carreteres generals. Any 1991 fins al 2020 Els diferents projectes consisteixen en l'execució d'una sèrie de tractaments destinats a l'estabilització, sanejament i manteniment de diversos trams de talús de la xarxa de carreteres generals del Principat d'Andorra.

Dins del projecte de cadascuna de les campanyes anuals s'analitzen diferents trams de carretera que, en la major part de casos, corresponen a talussos sense cap tipus d'estabilització, mentre que d'altres corresponen al reforç de trams de talús parcialment estabilitzats.

Aquests projectes només fan referència als talussos del tram de carretera en qüestió però en cap cas analitzen la problemàtica de vessant situada per sobre d’aquests talussos.

Els tractaments proposats tenen en compte la possible desestabilització generada per meteorització superficial de la roca i/o del sòl (sobretot física) i/o trencaments de caràcter superficial, i d'una volumetria limitada (fins a 2 m3 a 3 m3 com a màxim).

Les solucions adoptades per cadascun dels trams de talús consisteixen en l'establiment d'un seguit de mesures correctores d'estabilització: desbrossada, tala, reperfilatge, sanejaments manuals i/o mecànics, col•locació de bulons i/o ancoratges passius i col•locació de malles de protecció contra la meteorització física per a retenir blocs i fragments rocosos.

Galeria d'imatges