Treballs destacats

Túnel dels Dos Valires

Túnel dels Dos Valires l Túnel dels Dos Valires està contemplat dins de la primera fase del PLA SECTORIAL DE NOVES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES. La seva construcció va començar a principis de 2005 i ha entrat en servei el mes de juliol del 2012. Aquesta infraestructura unirà les Carreteres Generals 2 i 3, comunicant les valls del Valira del Nord (La Massana) i la del Valira d'Orient (Encamp) per sobre d'Escaldes-Engordany. Representa la primera etapa de la circumval·lació pel costat nord del nucli format per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb l'objectiu de disminuir el nombre de vehicles lleugers que circulen per l'interior d'Andorra-Escaldes i desviar tot el trànsit pesat per fora del nucli urbà, així com les mercaderies perilloses que hauran de passar obligatòriament per dins del túnel.

El Túnel consta de dos tubs principals i una galeria central de serveis, de 2900 metres cada un. Els dos tubs principals i la galeria es comuniquen a través d'11 galeries de connexió (8 de vianants i 3 de vehicles) i dues galeries tècniques en les boques. Cada tub disposa de 3 apartadors a l'interior del túnel davant cada galeria de vehicles. El pendent longitudinal és del 0,8% en direcció Encamp, amb una contrapendent de 2,25% en els 300 metres propers a la Boca Oest. El peralt màxim és d'un 3%.

El conjunt de la infraestructura associada al Túnel dels Dos Valires està dividit en fases. Els diferents projectes que componen aquesta infraestructura són els següents:
  • Fase I: Túnel dels Dos Valires, Obra Civil del Túnel i dipòsit dels materials d'excavació. Els treballs es van finalitzar el 3 de setembre de 2008.
  • Fase II: Enllaç de la Boca Oest del Túnel dels Dos Valires. Adjudicat a la UTE SUPORT EC - CARLOS FERNÁNDEZ CASADO SL, els treballs es van iniciar a principis de 2008.
  • Fase III: Enllaç de la Boca Est del Túnel dels Dos Valires. Adjudicat a la UTE ENGITEC - EIPSA.
  • Fase IV: Instal·lacions del Túnel.
  • Altres: Càrrega i transport a l'abocador controlat de Beixalís de l'excedent de terres del túnel dels Dos Valires.

Els treballs de direcció d'obra realitzats per Euroconsult han estat els següents:
  • Fase 1 (Obra civil) - UTE Euroconsult, Eurogeotecnica, Enginesa, Suport
  • Fase 4 (Instal.lacions) - UTE Euroconsult, Eurogeotecnica, Enginesa, Suport
  • Fase 2: assistència tècnica de la D. O. en geotècnia
  • Fase 2: assistència tècnica de la D. O. en medi ambient

Galeria d'imatges

Video